TƏŞKİLATİ STRUKTUR

 1. SƏHMDARLARIN
  ÜMUMİ YIĞINCAĞI
  1. Direktorlar
   Şurası
   1. Məsul
    Aktuari
   2. Risklərin İdarə
    Edilməsi Komitəsi
   3. İdarə Heyətinin
    Sədri
    1. Hüquq şöbəsi
    2. İnsan resursları şöbəsi
    3. Maliyyə şöbəsi
    4. Təhlükəsizlik və İnzibati şöbə
    5. İdarə Heyətinin üzvü
     1. Sığorta satışları şöbəsi
     2. Təkrarsığorta şöbəsi
    6. İdarə Heyətinin üzvü
     1. Anderaytin şöbəsi
     2. Sığorta hadisələri şöbəsi
  2. Təftiş Komissiyası
   Komitəsi
   1. Daxili Audit
    şöbəsi