SIĞORTA

QAYDALARI

HÜQUQİ ŞƏXSLƏRƏ TƏQDİM EDİLƏN AVTONƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN (KASKO) SIĞORTASI QAYDALARI