RƏHBƏRLİK

/ DİREKTORLAR ŞURASI

Image

İSA İSAYEV

Direktorlar Şurasının sədri

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Maliyyə və kredit 
i.isayev@naxcivansigorta.az       
+994 (36) 550 80 14

NAHİDƏ ƏLİYEVA

Direktorlar Şurasının üzvü

Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutu
Mühasibat uçotu
n.aliyeva@naxcivansigorta.az
+994 (36) 550 80 13

Image
Image

SƏBUHİ XƏLİLOV

Direktorlar Şurasının üzvü

Naxçıvan Dövlət Universiteti
İqtisadiyyat
 s.xalilov@naxcivansigorta.az
+994 (36) 550 83 48

/ İDARƏ HEYƏTİ

TURAL ƏLƏKBƏROV

İDARƏ HEYƏTİNİN SƏDRİ V.İ.E

+994 (36) 550 36 26 
t.alakbarov@naxcivansigorta.az

Image

/ TƏFTİŞ KOMİSSİYASI

Image

ELŞAD ABDULLAYEV

TƏFTİŞ KOMİSSİYASININ SƏDRİ V.M.İ.E

MURAD SEVDİMALIYEV

TƏFTİŞ KOMİSSİYASININ ÜZVÜ V.M.İ.E

Image
Image

MUSA ƏLİYEV

TƏFTİŞ KOMİSSİYASININ ÜZVÜ V.M.İ.E

m.aliyev@naxcivansigorta.az
+994 (36) 550 85 07

/ baş mühasİB

Image

SƏMA MAHMUDLU

BAŞ MÜHASİB