KADR SİYASƏTİMİZ

Ən əsas dəyərlərimiz işçilərimizin şəxsi və peşəkar inkişafına dəstək verməklə uğur qazandığı bir iş mühiti yaratmaqdır ...

Cəmiyyətin fəaliyyətini ən yaxşı şəkildə inkişaf etdirmək üçün həyata keçirilən insan resursları siyasəti aşağıdakılardır. 

 

  • İdeal bir işçi heyətilə Cəmiyyət tərəfindən həyata keçiriləcək fəaliyyətləri reallaşdırmaq. 
  • İşçilərin istedadlarını, peşəkar inkişafını və bacarıqlarını istifadə edib inkişaf etdirə biləcəyi iş mühiti və şərait ilə təmin etmək.
  • İşin xarakterinə uyğun heyətin seçilməsi və vəzifələndirilməsini reallaşdırmaq. 
  • Daima personalın şəxsiyyətinə əhəmiyyət vermək və hörmət etmək, maddi və mənəvi hüquqlarının qorunmasını ön planda saxlamaq.
  • Şəxsi və peşə inkişafını dəstəkləməklə uğurların qiymətləndirildiyi və təltif olunduğu bir iş mühiti yaratmaq.
  • Şirkətin mədəniyyətini və korporativ dəyərlərini mənimsəyən, etik və peşə qaydalarına əməl edən, imtizamlı bir işçi heyətinə sahib olmaq.
  • İcra olunan tapşırığın xarakterinə uyğun təhlükəsiz və etibarlı iş mühitini təmin etmək.
  • İşçiləri yaradıcı düşünməyə və prosesləri inkişaf etdirmək üçün yeni fikirlər irəli sürməyə təşviq etmək.
  • Yeniliyin və yaradıcılığın təşviq edildiyi bir korporativ mədəniyyəti var etmək.
  • Bilik mübadiləsi və daima bütün səviyyələrdə ünsiyyət üçün açıq bir mühiti təşviq edib, komanda ruhunu inkişaf etdirərək, BİZ şüurunu yaratmaq.

Gələcəyinizi formalaşdırın....

"NAXÇIVAN SIĞORTA"  ASC-də tələb olunan vəzifələrlə bağlı elanları bu bölmədən əldə edə bilərsiniz.